BENGEE

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 Competitivi Împreună”

SC PHOENIX IT SRL, cu sediul în Mun. Brașov, Str. Col. Ion Buzoianu, nr. 20A, judeţ Brașov, punct de lucru: Târgoviște, Str. Cooperației, nr. 13, corp C1, județ Dâmbovița, anunţă încheierea oficială a proiectului “BENGEE” (cod SMIS 2014+: 142455), finanţat prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2 “Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Prioritatea de Investiții 2.2. “Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC”,  Acțiunea 2.2.1 “Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, în baza contractului de finanțare nr. 17/221_ap3/15.07.2022, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului a fost de 10,535,635.31 lei din care asistența financiară nerambursabilă este de 6,442,976.54 după cum urmează: 5,476,530.07, respectiv 85% finanțare nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT și 966,446.47, respectiv 15% din bugetul național.

Proiectul cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 “Competitivi Împreună” a fost implementat în localitatea Târgoviște, în perioada 15.07.2022 – 31.12.2023.

Scopul proiectului a fost cercetarea industrială și realizarea unei soluții informatice, denumită în continuare BENGEE, care este o combinație flexibilă de Comerț Electronic și Sistem de Licitație Electronică. Soluția permite într-un mod inovativ translatarea elasticității prețului cererii din segmentul B2B (Business-to-Business) în segmentul B2C (Business-to-Consumer). Va contribui la reducerea disparităților/inechităților din perspectiva diverselor categorii de cetățeni, aducând un plus de valoare și transparență către un număr mai mare de cetățeni și de persoane juridice interesate să achiziționeze produse la un preț mai redus prin comerț electronic sau să participe la licitații electronice.

 

Produsul rezultat în urma proiectului include următoarele:

  • Instrument de învățare automată pentru generarea ofertelor/ licitațiilor – Modul de Generare Licitație
  • Portal de comerț electronic (mobil și web) – Modul de comerț electronic
  • Instrumentul pentru automatizarea campaniei de vânzare – Modul de Automatizare Campanie
  • Platforma Online de Licitații distribuite în blockchain – Modul Licitații Online Distribuite

Nume persoană contact: CABA ANA-MARIA

Funcţie: MANAGER ECONOMIC

Tel: 0371 175 116, Fax: 0372 250 642, e-mail: anamaria.nanca@phoenix-it.ro